Strona główna


CZYM JEST RÓŻANIEC RODZICÓW?

Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w Kościele?
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.
Są dwa rodzaje róż - lokalne, zakładane w parafiach, szkołach, grupach przyjaciół itp., oraz internetowe, do których można dołączyć na naszej stronie. Więcej na ten temat można przeczytać na podstronie Dołącz.
Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.

KTO MOŻE DOŁĄCZYĆ? KTO MOŻE MODLIĆ SIĘ W RÓŻAŃCU RODZICÓW?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:
1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.
Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

INTENCJE
W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

JAK POWSTAŁ RÓŻANIEC RODZICÓW
Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.
W 2001 roku powstała pierwsza róża, w 2002 kolejne, w 2003 było już kilkanaście róż. Powstała pierwsza strona internetowa z informacją o inicjatywie modlitwy różańca rodziców w intencji swoich dzieci. Osoby z Polski też chciały dołączyć do tej modlitwy i zaczęły tworzyć swoje róże.
W NASZEJ PARAFII ZAWIĄZAŁA SIĘ RÓŻA W 2016 ROKU Z INICJATYWY PANI WIOLETTY KAPELI. RAZ NA KWARTAŁ ODPRAWIANA JEST MSZA ŚW. W INTENCJI RÓŻY A PO NIEJ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI SPOTKANIE.