Strona główna

DIAKONIA ŻYCIA

• PORADNIA RODZINNA
Poradnia służy przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa a także pomocy małżeństwom przeżywającym problemy ...czytaj więcej

• PORADNIA PRAWNA
doradztwo prawne, szczególnie prawa administracyjnego ...czytaj więcej

• PORADNIA RELIGIJNO-DUCHOWA
Prowadzona przez kapłana. Wszystkie osoby mające problemy czy pytania natury duchowej i religijnej mogą umówić się na spotkanie ...czytaj więcej

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Posługa psychologa, który może udzielać rady i ewentualnie wspomóc w znalezieniu terapeuty. Na razie brak chętnych do jej prowadzenia

• ZESPÓŁ ORGANIZUJĄCY SPOTKANIA DLA OSÓB STARSZYCH
W stanie tworzenia. Spotkania będą reaktywowane po remontach dolnego kościoła.