Strona główna


APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Dobrej Śmierci pamięta w swych modlitwach o konających, przebywających w hospicjach.

Członkowie Apostolstwa modlą się dziennie przez wstawiennictwo Matki Bożej. Wzywają też wstawiennictwa św. Józefa – patrona dobrej śmierci. Zaleca się członkom Apostolstwa czynienie rachunku sumienia oraz przystępowanie co miesiąc do sakramentu pokuty i pojednania.

W naszej parafialnej wspólnocie poświęconej św. Barbarze, która jest także patronką dobrej śmierci pierwsze spotkanie Apostolstwa miało miejsce 19 lutego 2017 roku.

Spotykamy się raz w miesiącu w niedzielę o godz. 16:00. Rozpoczynamy wspólną modlitwą w intencji konających, szczególnie z naszej parafii, później katecheza dotycząca prawd wiary (szczególnie spraw ostatecznych człowieka) i spotkanie przy kawie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się we wspólnotę.