Strona główna

DIAKONIA MUZYCZNA


Diakonia Muzyczna jest formą zaangażowania wiernych w życie parafii.

Wstąpienie w szeregi CHÓRU, SCHOLI lub KANTORÓW pozwala poznawać świat muzyki, jest okazją do realizowania muzycznych pasji i wspólnych spotkań, a przede wszystkim służy wspólnocie parafialnej poprzez ubogacenie liturgii śpiewem.

Dzięki muzyce kościelnej „liturgia jaśnieje”, objawiając veritatis splendor majestatu i piękna celebrowanej w niej tajemnicy Boga. Jednocześnie wyraźnie ukazuje się godność powołania muzyków kościelnych, do których odnieść można słowa Pawła VI, skierowane do artystów na zakończenie Soboru Watykańskiego II:

„Pamiętajcie, że jesteście strażnikami piękna w świecie.”

Rozwijając tę myśl, Benedykt XVI - teolog muzyki - przekazał istotną treść powołania muzyka kościelnego - jako świadka piękna wiary, mówiąc:

„Jesteście strażnikami piękna; dzięki swojemu talentowi możecie przemawiać do serca ludzkości, trafiać do indywidualnej i zbiorowej wrażliwości, rozbudzać marzenia i nadzieje, poszerzyć horyzonty wiedzy i działania ludzi. Bądźcie zatem wdzięczni za otrzymane dary i w pełni świadomi wielkiej odpowiedzialności za ukazywanie piękna, za porozumiewanie się w pięknie i poprzez piękno!”


ORGANISTAKANTORZY CHÓRSCHOLA