Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

odbywają się przy parafii św. Jacka w poniedziałki o godz. 19:00 według poniższego terminarza. Tam, gdzie jest „N” oznacza, że daną naukę należy odbyć w innym miesiącu.

Katecheza/miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pierwsza

N

03

02

06

04

01

06

03

07

05

09

07

Druga

N

10

09

N

11

08

13

10

14

12

16

14

Trzecia

N

17

16

20

18

15

20

17

21

19

23

21

Czwarta

N

24

23

27

25

22

27

24

28

26

30

28

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej KARCIE OBIEGOWEJ PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 pln otrzymujemy ZAŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.

II. DZIEŃ SKUPIENIA

W wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00    wybieramy jeden z poniżej podanych terminów     
15 II, 18 IV, 19 VI, 12 IX, 14 XI

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

III. SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 pln     

IV. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

będzie miało miejsce dnia ..................................... o godz........................... z księdzem..............................................................

Przynosimy ze sobą następujące dokumenty

- świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące

- świadectwa ukończenia religii na poziomie szkoły średniej

- świadectwa bezpośredniego przygotowania do małżeństwa

- dokumenty konkordatowe [są ważne 6 miesięcy]

- dowody osobiste

- DANE ŚWIADKÓW: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego — data wydania oraz adres zamieszkania

- jeżeli małżeństwo ma pobłogosławić kapłan z poza naszej parafii podajemy jego imię i nazwisko, diecezję i stanowisko oraz nr telefonu

V. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ

będzie miało miejsce dnia ........................................ o godz. ........................

z księdzem.......................................................................................................

W tym dniu jest ostatni termin na dostarczenie Zaświadczeń, o których mowa w punktach I-III oraz ewentualnie brakujących dokumentów (zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach i dokumentów USC dla ślubu konkordatowego)

Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje katechezy i dzień skupienia.

Informacje o terminach i miejscach na www.dorodzin.pl oraz przez kontakt telefoniczny 32 279.03.67 lub 507.389.948

Niech Chrystus Was błogosławi i uświęci Waszą miłość w sakramencie małżeństwa.