Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Sakrament Bierzmowania

Co wiemy o Sakramencie:

   Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"
Katechizm Kościoła Katolickiego 1285.


Przyjęcie Sakramentu:

   Przyjmują go uczniowie trzecich klas gimnazjum po trzyletnim przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej. W pierwszej klasie gimnazjum rodzice dziecka zgłaszają się z nim do proboszcza z wypełnionym formularzem prośby o włączenie do wspólnoty młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Terminy zapisów są odpowiednio wcześniej ogłaszane. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się przy własnej parafii a nie według przynależności do szkoły. Nie przyjmujemy zatem młodzieży spoza parafii św. Barbary. Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania a chcą teraz to uczynić zgłaszają się do duszpasterza w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w trybie indywidualnym.
Trzyletnia Formacja Parafialna
Spotkania w grupach według podręcznika "Jedności" ...czytaj dalej


Nabożeństwa w czasie formacji
Założenia realizowane w czasie formacji do Bierzmowania ...czytaj dalej