Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult ¶w. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu ¦więtego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia ¦więta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia ¦więta dla chorych¦więta i dni szczególne

¦więta nakazane

Objawienie Pańskie

¦roda popielcowa

¦w. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebost±pienie Pańskie

Zesłanie Ducha ¦więtego

Naj¶więtszej Trójcy

Naj¶więtsze
Serce Jezusa

Narodzenie ¶w. Jana Chrzciciela

¦więtych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża ¦więtego

¦więtych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich ¦więtych

Jezusa Chrystusa Króla Wszech¶wiata


Polecane

Liturgia na dzi¶

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Sakrament Pokuty i Pojednania


Co wiemy o Sakramencie:

Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechu ciężkiego. Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa - mszy świętej, i przystępować do Stołu Pańskiego. Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuchą. Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23).
więcej >>


Posługa Sakramentu Pokuty i Pojednania w naszej parafii odbywa się:

- codziennie 15 minut przed każd± Msz± ¦więt±.
Terminy sprawowania liturgii ¶więtej s± zamieszczone na naszej stronie głównej.

- w sobotę od 17.00 do 18.00 [Czas zalecany szczególnie dla osób pragn±cych rozważyć wspólnie ze spowiednikiem jaki¶ problem lub odbyć spowiedĽ generaln±].


W szczególnych wypadkach istnieje możliwo¶ć ustalenia z kapłanem osobistej spowiedzi ¶więtej.