Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Objawienie Pańskie

      6 stycznia Kościół obchodzi Święto Objawienia Pańskiego - jest to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi. Święto Epifanii przypomina o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji - chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
      Kościół Wschodni obchodzi święto Chrztu Pańskiego i Objawienia Pańskiego jednocześnie. Kościoły zachodnie - rzymskokatolicki, ewangelickie, anglikańskie i starokatolickie - wspominają Chrzest Pański w pierwszą niedzielę po Epifanii. W okresie reformacji Marcin Luter podejmował próby zmiany nazwy Święta Epifanii na Święto Chrztu Pańskiego, jednak nie mógł się przebić ze swoją opinią. Nacisk na chrzcielny wymiar Święta Epifanii posiadała jego oktawa w Mszale św. Piusa V.
Ze świętem Epifanii związane są zwyczaje liturgiczne (święcenie wody, błogosławienie domów, konsekracje dziewic, uroczyste ogłoszenie daty Wielkanocy i terminów ruchomych świąt kościelnych (np. w Turynie i Kolonii), ale również legendy związane z postaciami Trzech Króli (Magów), których - zgodnie z tradycją - relikwie spoczywają w katedrze kolońskiej. Symbolika Trzech Króli przez stulecia rozważana była w kazaniach i opracowaniach teologicznych. I tak papież Grzegorz Wielki mówi w swojej homilii o tym, że przez wielu gwiazda znad Pól Betlejemskich była Duchem Świętym, który później zstąpił na Pana podczas chrztu w rzece Jordan, a dla innych była aniołem, który oznajmił pasterzom Ewangelię o narodzeniu Mesjasza. Także ukłon trzech magów posiadał w tradycji liturgicznej głęboką wymowę: miał on być wyrazem uniwersalnego charakteru Ewangelii, a co za tym idzie, misji Kościoła. Według źródeł patrystycznych także dary złożone przez „Trzech Króli, miały swoją symbolikę: złoto podkreślało królewską godność Chrystusa, kadzidło złożone było jako ofiara dziękczynna Bogu, a mirra, którą namaszcza się ciało zmarłych, miała być zapowiedzią Golgoty.

Tradycja ogłaszania daty wielkanocy w dniu Epifanii >>
Msze święte w ten dzień:
dnia poprzedzającego Wigilia o godz. 18:00;
w sam dzień uroczystości o godz. 8:00, 10:00 i 11:30