Strona główna

SCHOLA


Historię powstania scholi datuje się na początek IV w. W ich skład wchodzili duchowni wykonujący melodie chorału gregoriańskiego. Później zespoły te przekształcały się w wielogłosowe chóry, w szeregi których dopuszczano też kobiety. Jeden z dokumentów dotyczących muzyki liturgicznej "Musicam Sacram" terminów schola, chór używa zamiennie. Dziś scholę oznacza zespół, który wykonuje chorał gregoriański lub inne jednogłosowe śpiewy podtrzymując śpiew wiernych lub dialogując z ludem w przypadku tzw. pieśni naprzemiennych (np. Gdzy miłość wzajemna, Chrystus Pan karmi nas, itp.) Często też określenie schola obejmuje wokalne zespoły dziecięce.

 

SCHOLA MĘSKA W NASZEJ PARAFII:

Męska schola powstała z inicjatywy parafian, która zadebiutowała podczas Triduum Paschalnego w kwietniu 2017 roku. Scholę tworzy kilku mężczyzn, którzy chcą poszerzać repertuar o śpiewy chorału gregoriańskiego oraz inne pieśni liturgiczne. Swoją posługą chcą ubogacać liturgie w naszej parafii.

 

obecni członkowie scholi: Franciszek Baran Jakub Bator Krzysztof Krysta Piotr Sudoł

Spotkania scholi odbywają się w wybrane piątki od godz. 19.00 do 20.00 w górnym kościele (wejście od strony zakrystii)

prowadzący: organista parafii - Marcin Jurczyk