Strona główna

ROK WIARY 2012 - 2013
INICJATYWA EWANGELIZACYJNA „BYTOM MIASTO BOGA

W NASZEJ PARAFII

KAŻDEGO MIESIĄCA

  -Tygodnie Eucharystyczne z nabożeństwami
    i kazaniem katechizmowym na temat prawd wiary
    i życia z wiary
  -Nieszpory na Rok Wiary z odnowieniem przyrzeczeń
    chrzcielnych W niedziele Tygodni Eucharystycznych
  -Lectio divina – medytacja biblijna W sobotę Tygodnia
    Eucharystycznego po Mszy wieczornej

11 PAŹDZIERNIKA 2012

Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Roku Wiary W jedności z Papieżem i naszym Biskupem [g.18:00]

14 PAŹDZIERNIKA 2012

Uroczyste Nieszpory z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych [g. 17:15]

9-15-22 LISTOPADA 2012

Katechezy ks. Janusza Czenczka, diecezjalnego egzorcysty i penitencjarza [g. 18:45; dolny kościół]

8 GRUDNIA 2012

Adoracja Najświętszego Sakramentu W intencji ewangelizacji Bytomia
[od g. 15:00]

9 GRUDNIA 2012

Odpust parafialny; kazania będzie głosił ks. Artur Chwaszcza przygotowujący się do pracy misyjnej W Boliwii

24-27 LUTEGO 2013

Rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Franciszek Lehnert, wieloletni formator Ruchu Focolare we Włoszech i w Afryce

9 KWIETNIA 2013

Rozpoczęcie rekolekcji ewangelizacyjnych ŹRÓDŁA WIARY

6-13 PAŹDZIERNIKA 2013

Misje parafialne, które poprowadzą O. Andrzej Konopka dominikanin i Małe Siostry od Baranka

24 LISTOPADA 2013

Uroczysta Suma na zakończenie Roku Wiary [g. 9:30]
Uroczyste Nieszpory z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych [g. 17:15]

W NASZYM MIEŚCIE >>

    -
    -
   
     
    
   End ImageReady Slices
    -
    ->