Strona główna

CHÓR


Chórem określa się zespół śpiewaczy wykonujący muzykę wielogłosową oraz - podobnie jak schola - podtrzymujący śpiew jednogłosowy wszystkich wiernych. Już w kulturze helleńskiej i rzymskiej, chór (śpiewem i tańcem) pełnił obrzędowe funkcje religijne.

"(...) Uformowanie chóru śpiewaków i związanie go z liturgią to w dużej mierze dzieło zakonów - głównie benedyktynów i cystersów, którzy będąc misjonarzami upowszechniali ówczesne pojmowanie zespołowej wokalistyki w chrześcijańskim i chrystianizowanym świecie."1 Wówczas różnica między scholą a chórem zachodziła w repertuarze tych zespołów. Chór wykonywał śpiewy proprium missae /części zmienne tj. Introit, Alleluja, Offertorium, Communio/. Członkami chóru byli mężczyźni i chłopcy przed mutacją, którym powierzano wysokie rejestry głosowe. Wówczas panowało przekonanie opierające się na nauczaniu św. Pawła (1 Kor 14,34), że w trakcie zgromadzeń liturgicznych kobietom nakazuje się milczenie. Ostatecznie Instrukcja dot. muzyki "Musicam Sacram" dopuściła udział kobiet w zespołach wokalnych.

CHÓRZYŚCI NASZEJ PARAFII
soprany: Teresa Bursy, Marianna Czajerek, Marianna Larisch, Barbara Kasprzycka, Elżbieta Pietrzyk, Danuta Woźniak
alty: Patrycja Ciekańska, Małgorzata Sprot
tenory: Franciszek Baran, Ginter Sprot, Marek Wesely
basy: Jan Kołoczek, Bernard Larisch

Próby Chóru odbywają się we wtorki od godz. 16.30 do 17.45. w dolnym kościele (wejście od strony zakrystii)

Zespół prowadzi organista parafii - Marcin Jurczyk

1 Ks. G. Poźniak, Schola liturgiczna. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej, Opole 2006